8/1/13

NOVAS






Benvido a este espazo na rede que o CEIP PADRE FEIJOO de Allariz pon á disposición da comunidade educativa co fin de mantela informada, de forma actualizada, de todas aquelas novas que se produzan e sexan de interese, así como dos servizos e actividades que este colexio ofrece.





CURSO  2015-2016

Celebración do Magosto: o martes 10 de novembro, o colexio celebrou o Magosto. Os alumnos de Infantil tiveron o seu propio magosto dentro do recinto do seu colexio. Os de Primaria desprazáronse en autobús ata o campo de Torneiros.



AGRACEDECEMENTO


A realización desta actividade, así como o desprazamento de 275 alumnos á campa de Torneiros, é unha tarefa complexa que só foi posible grazas a colaboración de moitas persoas: ao Concello de Allariz por autorizar o uso deste espazo natural; aos veciños de Torneiros pola cesión da caseta da festa e a achega de leña que fixeron; á empresa de transportes por atender a petición de non cobrar o desprazamento; ás nais colaboradoras do comedor pola axuda prestada na preparación de todo o avituallamento; aos panadeiros de Allariz polas empanadas, bolos preñados, rosquillas e bicas tan ricas que fixeron; ás nais e pais pola súa compresión ante os fallos que puidera haber; ás mestras e mestres de Infantil pola atención prestada aos seus 133 alumnos, ao medio día, no colexio; ás mestras e mestres de Primaria pola súa colaboración e asunción de responsabilidades nun medio no que non resulta doado coidar de tanto alumnado como é o monte.

No nome de todos os nenos e nenas, moitas grazas!!
 













 
MAGOSTO  DE  EDUCACIÓN  INFANTIL







                    
   
Asociación Española de Jardinería Ecológica: esta asociación estivo no colexio o mércores, 28 de outubro, para que os alumnos de 6º de primaria realizaran varias actividades de xardinería no patio. Trátase dunha asociación sen ánimo de lucro que busca difundir a xardinería sostible con criterios ecolóxicos. Esta iniciativa quere dar a coñecer as ferramentas e os coñecementos necesarios para crear e manter espazos verdes.    







Samaín 2015: o día 29 de outubro, os alumnos e alumnas de 1º a 6º de Primaria celebrarán o Samaín. Esta celebración terá lugar na Biblioteca onde haberá varias actividades e sorpresas.               







Clica no seguinte enlace si queres ver esta festa do colexio na TVG:   O noso Samaín na TVG



O SAMAÍN DE INFANTIL













O  SAMAÍN EN PRIMARIA












Cándido Pazó e as Memorias dun neno labrego: con motivo da celebración do 50 aniversario da publicación do libro de Xosé Neira Vilas "Memorias dun neno labrego" e con motivo tamén da celebración do Día da Biblioteca Escolar, os alumnos de 5º e 6º de Primaria asistirán á posta en escena da representación que o actor e director teatral Cándido Pazó realiza baseándose nesta obra. Esta actuación terá lugar o día 23 de outubro, ás 12h30, na Casa da Cultura.







Visita a Celanova de 6ºA e 6ºB: o mércores 14 de outubro, os alumnos e alumnas de 6º de Primaria tiveron unha saída durante a cal visitaron Vilanova dos Infantes e o seu centro de interpretación. Tamén coñeceron o Mosteiro de Celanova, a biblioteca do IES instalada en dito mosteiro e a capela de San Miguel. A continuación visitaron a Casa dos Poetas e o castro de Castromao.



















Proxecto Solidario con Bolivia:  durante este curso 2015-2016 realizarse un proxecto solidario con Bolivia no que se involucre a toda a comunidade cultural de Allariz. O punto de partida será a presentación do traballo que está a levar a cabo o Dr. Manuel Garrido Valenzuela, creador dunha importante ONG e dun Hospital Infantil nese país.






Plan Proxecta é unha iniciativa da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria que, en colaboración con diferentes consellerías, trata de fomentar a innovación educativa nos centros a través de programas que desenvolvan de xeito paralelo as competencias básicas e a educación en valores. Os plans buscan un avance nas dinámicas de mellora da calidade educativa favorecendo a innovación nos propios centros a través de programas externos que leven á motivación e ao traballo activo e colaborativo do alumnado e do profesorado implicado.



Para o curso 2015-2016 estará orientado aos alumnos de 5º e 6º de Primaria. Levarase a cabo no colexio o programa Mobilidade Sostible e Segura en colaboración coa DGT. 

O obxectivo do programa é promover modos de mobilidade sostibles e seguros para toda a sociedade adaptados ao contexto viario en que vive o alumnado. Partindo desta base quérese reintroducir a educación viaria na escola non como a aprendizaxe de normas e sinais para futuros condutores, senón cunha finalidade transformadora que cuestione os modos de mobilidade imperantes e que favoreza a participación do alumnado na elaboración de propostas de mellora que garantan a súa seguridade nos seus desprazamentos e, sobre todo, que promovan modos de mobilidade máis saudables para toda a comunidade.





Cursos 2015-16 e 2016-17
Integración da Conservación do Medio Ambiente no Ensino de 
Educación Infantil e Primaria.
Foi solicitado ao CEFORE un traballo de aprendizaxe por proxectos o cal levarse a cabo durante dous cursos escolares (2015-2016 e 2016-2017). Trátase de obter concienciación sobre a importancia de preservar o Medio Ambiente a través da acción de todos os membros da Comunidade Educativa.
As medidas organizativas internas do centro previstas para o desenvolvemento do plan consisten na distribución do traballo por pequenos grupos ou comisións. Cada grupo encargarase de procurar información, seleccionar e preparar o material para posteriormente utilizalo na aula e nas dependencias escolares. Tamén se tratará de poñer en funcionamento un blogue no que se recollan as actuacións que se vaian realizando.

O seguimento e avaliación do plan farase mediande a avaliación continua, motivo polo que se realizarán rexistros das actividades desenvolvidas nos que se comprobarán que se axustaron ao previsto, modificándose os aspectos da metodoloxía que sexan necesarios. Haberá formación e docencia para o profesorado implicado no proxecto e será adquirido todo o material necesario para as aulas e outras dependencias do colexio (contenedores, composteiro, etc).
As actividades asociadas que leva son as seguintes

·         Un Curso: Formación Documental


·         Un Seminario: Conservación do Medio Ambiente dende a escola.











Equipamento para o patio de Infantil: foi solicitado á Consellería material de xogo para o patio do colexio de Educación Infantil. Este equipamento foi instalado o 26 de xuño de 2015. Os alumnos terán dispoñible este equipamento o próximo curso.